Jämställdhet mellan kvinnor och män i historien

Genom alla tider har mannen varit det dominerande könet, nästan oberoende av vilken situationen varit. Jämställdhet mellan kvinnor och män har varken funnits i hemmet, på arbetsplatser eller offentligt. Inte ens rättigheter har genom historien tillskrivits både män och kvinnor.

Redan på forntiden fanns en bestämmelse om att männen skulle jaga och kvinnorna sköta om barnen. Detta kan ha berott på naturliga skäl – männen var starkare byggda och barnen drogs mer till modern eftersom de varit sammankopplade med henne så länge. Det fanns få tankar om jämställdhet mellan kvinnor och män, för under denna tid var det enda viktiga att överleva.

Andra exempel som visar på bristen mellan jämställdhet mellan kvinnor och män i historien är 1600-talets rättssystem. Det var bara männen som var tillåtna att sitta i rätten och i de fall där vittnen behövdes för att stärka förövarens oskyldighet var det bara män som tilläts att göra detta. Gällde det sexualbrott blev bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män extra tydlig – det var kvinnans fel om hon blev våldtagen och också om hon blev gravid. Skammen var bara hennes eftersom hon var kvinna.

Kvinnan har också setts som en outvecklad man. Bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män har inte berott på hat – från vissa håll möjligtvis, men långt ifrån alla – utan på okunskap. Man visste inte bättre än att kvinnan och mannen var två olika arter och därför skulle behandlas olika. Förtrycket och hatet kom med detta, att man inte hade kunskap om våra kroppar och psyken. Först på 1800-talet började människan förstå att könen är olika men att det fortfarande är samma art. Att bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män hängde kvar även här – kvinnorna skulle till exempel fortfarande stanna i hemmet under i stort sett hel dygnet – berodde till stor del på den starka tron att kvinnligt betydde mindre hjärna och därmed mindre kapabel till arbete.

Den debatt som är mest känd i historien när det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män – inte bara i Sverige utan hela världen – är den om kvinnlig rösträtt. Sveriges kvinnor fick rösträtt 1921. Industrialiseringen i Norden ledde även den till andra förändringar vad gällde jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat att många branscher behövde kvinnor för att kunna överleva. Kvinnorna fick således en chans att leva ett liv de aldrig tidigare kunnat drömma om.