Friskare hemmaluft med Akono AB

Behöver du göra rent din ventilation? Akono AB är det företag som tänkt på dig som inte vill eller kan rengöra den själv. Företaget fokuserar på husets frånluftsventilation för att förorenad luft ska kunna följa med ut och ersättas med ny, frisk luft.

Akono AB på Eniro
Akono AB på Facebook
Akono AB i JP

För att veta hur luften är hemma hos dig mäter Akono AB luftflödet i din bostad. Om luften visar sig vara stillastående undersöker de om en tilltäppt ventilation är orsaken och hur ventilernas skick är. Teknikerna från Akono AB kan rensa frånluftsventilationen och se till att du andas ren luft.

Akono AB utför dock inte bara rensning av frånluftsventilerna. De rengör också imkanalen, som är kökets frånluftskanal. Om den blir för smutsig och fettig av matlagningen – vilket är oundvikligt eftersom fett och partiklar följer med oset genom köksfläkten – ökar brandrisken markant. Börjar något brinna på spisen kan även röret ovanför spisen fatta eld och orsaka en stor brand på grund av det lättantändliga fettet. 

Du som har en luftvärmepump kan få hjälp med att rengöra den. Damm och smuts som åker genom filtret istället för att stanna där fastnar inuti pumpen. För att den inte ska sprida förorenad luft rensar Akono AB pumpens inre delar.