Jämställdhet mellan kvinnor och män från tidig ålder

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en diskussion som varit på tapeten länge. Alla tjänar på att främja jämställdheten och låta arn och unga växa upp med jämställdhetstanken.

Att börja med jämställdhet mellan kvinnor och män redan i skolan är ett utmärkt sätt för att bredda de små flickornas och pojkarnas tankesätt. Ofta är det omedvetet som de små får lära sig att det som anses kvinnligt och manligt också innebär att vara kvinna eller man. Ofta är det då pojkarna som lär sig att leka krig medan flickorna får hålla sig med sina dockor och vara lugna och tysta.

Inte sagt att flickor inte skulle gilla dockor eller att pojkar skulle avsky att leka krig men tvingas till det – det är en omedveten process. Det finns flickor som älskar dockor helt oberoende av eventuell brist på jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolorna måste låta pojkar vara ”tjejiga” också och flickor vara pojkaktiga om de är sådana som personer. Barnen måste få vara sig själva och genom samarbetsövningar lära sig att acceptera varandras olikheter och likheter, oavsett vilket kön och vilka intressen de har – de lär sig alltså jämställdhet mellan kvinnor och män.