Jämställdhet mellan kvinnor och män – vad är det?

Vad menar man egentligen när man säger ”jämställdhet”? Det är lätt att tro att det bara handlar om mäns våld mot kvinnor och kampen för den kvinnliga rösträtten, men så är inte fallet. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om mer än så.

Jämställdhet mellan kvinnor och män kan ha olika betydelse beroende på vem man frågar. Gemensamt är att det alltid handlar om att det ska vara jämställt, alltså lika, för båda könen, men vad det är som ska vara lika är det som skiljer sig. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar inte bara om våld utan lika mycket om hur arbetet i hemmet är uppdelat, vilken lön man får på arbetet och hur man behandlas på arbetet och i skolan.

Jämställdhet mellan kvinnor och män måste nämligen börja när barnen är små och därför är jämställdhet i skolan precis lika viktigt som på arbetsplatsen. Vilka som pratar mest och vilka som får mest hjälp för att höja betygen är en faktor som måste ligga lika för att lära barnen vad jämställdhet är, att inget kön har rätt – eller otur – att behandlas annorlunda än det andra.